Сэтгэгдэл
Сэтгэгдэл
2021-09-03 23:58

Баярлалаа чансаа дэлгүүр агаар салхинд баяр ёсдолоор гэрээ чимсээр байна таалагдлаа